وزیر انرژی ترکیه: قرار داد واردات گاز از ایران برای ۶ سال آینده داریم ترکیه معافیت 25 درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد

0 رای