مرزبان: فراهانی بازیکنی بود که روح همکاری تیمی در او دیده نمی‌شد

0 رای