بازار جهانی نفت سردرگم است مدیریت آشفته اوپک بر بازار

0 رای