رضایی، نماینده شیراز در مجلس:توقعات را پایین بیاوریم و ضروری خرید کنیم!

0 رای