بیمقدار: اعتماد کردن به مردم کلید عبور از تحریم‌های آمریکاست

0 رای