دعوت بحرین از وزیر اقتصاد اسرائیل برای سفر به منامه

0 رای