درخواست سوزان رایس از خبرنگاران در پی اقدام ضد رسانه‌ای ترامپ

0 رای