ترکیه دستور بازداشت ۱۰۳ تن از نیروهای نظامی را صادر کرد

0 رای