FATF ادامه کاپیتولاسیون است دولت وعده داده بود ارزش پول ملی را بالا ببرد

0 رای