مسئولان زیر بار قراردادهای استعماری نروند FATF همان کاپیتولاسیون است تحریم‌ها ایران را صاحب موشک و صنعت کرد

0 رای