حفره امنیتی سایت دولتی هویت تمام ایرانی‌ها را لو می‌داد وزارت صنعت واکنش نداد

0 رای