بیش از 14 هزار تن پیاز در شاهین دژ برداشت شد

0 رای