مواد اولیه وارداتی با ارز 4200 تومان به دست تولید کننده نمی‌رسد

0 رای