یک خودرو در بارسلون چند عابر پیاده را زیر گرفت

0 رای