CNPC چین به واردات نفت میادین ایرانی که در آن سهام دارد ادامه می‌دهد

0 رای