گرفتار تحریکات پمپئو و همفکرانش نخواهیم شد آمریکایی ها مدعی هستند که در برجام ضرر زیادی کردند و به همین دلیل هم از آن خارج شدند

0 رای