امام جمعه شیراز: مخالفان شفاف سازی از عدم شفافیت سود می برند

0 رای