مردم دهلی برای جشن دیوالی 5 تن مواد محترقه مصرف کردند

0 رای