50 نماینده پارلمان اروپا خواستار توقف جنگ در یمن شدند

0 رای