کردهای سوریه تجهیزات ونیرو گسترده ای به دیرالزور اعزام کردند

0 رای