بیش از 104 هزار مسافر از طریق فرودگاه مشهد جابه جا شدند

0 رای