صدور حکم بازداشت ۱۰۳ نظامی ترکیه‌ای مظنون به داشتن ارتباط با شبکه گولن

0 رای