خریداران کره‌ای برای مذاکرات نفتی به ایران می‌آیند

0 رای