CNPC چین به واردات نفت میادین ایرانی که در آنها سهام دارد ادامه می‌دهد

0 رای