رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دیگر تنش ارزی نداریم هیچ مساله‌ای اقتصاد کشور را با تحریم‌های جدید تهدید نمی‌‌کند

0 رای