روسیه در کنفرانس ژنو درباره افغانستان شرکت می‌کند

0 رای