ورود خودرو به کاروان حامل سران بریتانیا و بلژیک دو زخمی بر جای گذاشت

0 رای