مشکل تایید سوخت شناورهای باری به زودی حل می شود

0 رای