قیمت گوشت افزایش یافت دام زنده به ۳۰ هزار تومان رسید

0 رای