شهادت سروان ایرج صفاری در درگیری پلیس یزد با اشرار منطقه

0 رای