عضو شورای عالی صلح افغانستان: "طالبان" عجله‌ای برای صلح ندارد

0 رای