لیبی به دنبال دریافت معافیت از توافق کاهش تولید نفت اوپک است

0 رای