رییس اوپک فشارهای ترامپ را رد کرد ما یک سازمان سیاسی نیستیم

0 رای