شوی تبلیغاتی نتانیاهوبرای توجیه عملیات ارتش درنزدیکی مرزهای لبنان

0 رای