در حادثه تروریستی چابهار ۴۲ نفر مجروح و دو نفر شهید شدند

0 رای