ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود

0 رای