جلالی: مسئولیت شکست با من است، چرا بازیکن را جریمه می‌کنید؟ اگر بمانم پیکان جدیدی را خواهید دید

0 رای