ایثار و گذشت در جامعه راه‌ توسعه اخلاق و وحدت در کشور است

0 رای