وزیر صنعت: نوسان بازار ارز را باید تبدیل به فرصت کرد

0 رای