جهانگیری: از هیچ کس نیز برای تعیین بُرد موشکهایمان اجازه نمی‌گیریم برای فروش نفت به راه های جدیدی دست پیدا کردیم

0 رای