جهانگیری: از هیچ کس برای تعیین بُرد موشک‌هایمان اجازه نمی‌گیریم

0 رای