حمودی: بدشانسی گریبانگیر تیم پیکان شده است شیعی تصمیمی به نفع باشگاه می گیرد

0 رای