از هیچ کس برای تعیین بُرد موشک هایمان اجازه نمی‌گیریم

0 رای