برای تعیین بُرد موشک هایمان از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم

0 رای