دولت همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی بکار گرفته است

0 رای