اکوادور: شرایط برای خروج آسانژ از سفارت اکوادور در لندن فراهم شده است

0 رای