صدور انقلاب نیازمند دست یابی به فن آوری نوین است

0 رای