«کتاب سبز» از «روما» سبقت گرفت جایزه در دستان داگلاس و بیل

0 رای