حسن راغفر: بانک‌ها مقصر اصلی گرانی و تورم هستند نقدینگی باید در خدمت تولید باشد ۳۰ سال هست می‌گویند صادرات افزایش پیدا می‌کند (فیلم)

0 رای