ادعای رویترز درباره کاهش صادرات نفت ایران در ژانویه

0 رای